มุมอาหารต้านโรค


    เนื่องจากการดำเนินชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงกระแสบริโภคนิยม คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลจึงไม่เท่ากัน

    สุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่า “ คุณ...มีคุณภาพชีวิตที่ดี ” โกลเด้น เพลซ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณ ด้วยบริการใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน

    “ มุมอาหารต้านโรค ” บริการใหม่จากโกลเด้น เพลซ ที่เน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ด้วยการรับประทานอาหารที่ช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค อาทิ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น รวมทั้งบริการแนะนำเมนูต้านโรคที่น่าสนใจหลากหลายเมนู เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง พร้อมทั้งนำสูตรอาหารกลับไปทำทานที่บ้านได้อีกด้วย

    สำหรับลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพ ทางร้านโกลเด้น เพลซ ขอเรียนเชิญทุกท่านแวะเข้ามาสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพ และขอรับเมนูแนะนำนี้ได้ ที่ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระรามเก้า และสาขาสะพานสูง

    โกลเด้น เพลซ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ เราจะเป็นห้องสมุดสุขภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับลูกค้าทุกท่าน ” ด้วยบริการ “ นึกถึงสุขภาพที่มีคุณภาพ...นึกถึงโกลเด้น เพลซ ”