ร้านโกลเด้น เพลซ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นต้นแบบของความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้รับ ป้ายทองอาหารปลอดภัย Food safety เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบสารต่างๆ ทุกวัน คลอบคลุมถึง

1.การตรวจสอบผักและผลไม้ ด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงกลุ่มฟอสเฟตและคาร์บาเมต เป็นการใช้หลักการตรวจของ โคลีนอเรส อินฮิบิชั่น เทคนิค ( Cholinesterase Inhibition Technique ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยใช้การทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ โดยเกณฑ์ปริมาณที่นำมากำหนดค่าความไม่ปลอดภัย ได้จากค่าความเป็นพิษของสาร ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์

2. การตรวจสอบอาหารทะเล ด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลีน โดยใช้การทำปฏิกิริยาของสารเคมีในลักษณะเดียวกับการตรวจสอบยาฆ่าแมลง ความสำคัญของการตรวจสอบสารฟอร์มาลีน คือ ประกาศกระทรวงสาธารณะสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กำหนดให้ฟอร์มาลีนเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ความไวของชุดทดสอบ ระดับต่ำสุดที่ตรวจสอบได้ 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

3. การตรวจสอบบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลไม้ดอง ทับทิมกรอบ ฯลฯ ด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมี (ผงกรอบ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. การตรวจสอบกรดซาลิซิลิค ในน้ำดองผัก น้ำดองผลไม้ ด้วยชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร(สารกันรา) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. การตรวจสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร พวกผัก/ผลไม้สดและแปรรูป  เช่น ถั่วงอก ขิงฝอย ขิงดอง ผลไม้ดอง ผักดอง หน่อไม้ดอง ทุเรียนกวน สัปปะรดกวน ผลไม้อบแห้ง กะทิ เป็นต้น ด้วยชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. การตรวจสอบโคลิฟอร์มในอาหาร ประเภทอาหารพร้อมบริโภค เช่น ซุป แหนมเนือง ไอศกรีม บะจ่าง เป็นต้น ด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7. การตรวจสอบแบคทีเรียในอาหาร ประเภทอาหารพร้อมบริโภคและอาหารพร้อมปรุง ด้วยชุดทดสอบแบคทีเรียในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. การตรวจสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามผสมสี ประเภทอาหารในอาหารห้ามผสมสีและอาหารที่ห้ามใช้สีสังเคราะห์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสีสันสวยงาม สะดุดตา หรือทดแทนสีธรรมชาติที่จางไปในขบวนการผลิต แต่อาจมีการใช้สีเติมลงไปในอาหารบางประเภท เพื่อปกปิดคุณภาพที่เปลี่ยนไป เช่น สีในกุ้งแห้ง เนื้อเค็มและปลาเค็ม หรือทำให้เข้าใจผิดคิดว่าอาหารนั้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น สีข้าวเกรียบกุ้ง เส้นบะหมี่ กะปิ กุนเชียง ทอดมัน กุ้งแห้ง ไส้กรอก น้ำพริก แหนม เป็นต้น ตรวจสอบด้วยชุดตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9. การตรวจสอบวามสะอาดของพนักงานและอุปกรณ์  ด้วยชุดทดสอบความสะอาดของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. การตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินในอาหาร ประเภท ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ธัญพืชต่างๆ ข้าว พริกแห้ง ถั่วลิสง และถั่วชนิดต่างๆ กุ้งแห้ง ปลาแห้ง เครื่องเทศ ด้วยชุดทดสอบของกรมวิชาการเกษตร

11. การตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง ซึ่งเป็นน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในการบริโภคและอุปโภคด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12. การบันทึกผลและการรายงานผลการตรวจสอบ ทำการบันทึกผลและรายงานผลทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำเป็นเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบย้อนหลังในครั้งต่อไป

13. การตรวจเยี่ยม supplier เพื่อตรวจสอบกรรมวิธีในการผลิต ตั้งแต่การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และการใช้ยากำจัดศัตรูพืช เพื่อควบคุมการใช้ยากำจัดศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณตามที่มาตรฐานกำหนด การให้คำแนะนำต่างๆ แก่ supplier เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาตามปริมาณและคุณภาพที่กำหนด ตลอดจนการให้คำแนะนำขบวนการตัดแต่งเพื่อบรรจุหรือแปรรูปผลผลิตให้ถูกสุขอนามัยอีกด้วย

14. การทำแผนงานการตรวจสอบ มีการจัดแผนการตรวจสอบอย่างละเอียด และครอบคลุมสินค้าทุกชนิด ดังนั้น สินค้าทุกชนิดจะได้รับการตรวจสอบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าทุกชนิดปลอดภัยเหมาะสมแก่การบริโภคอย่างแน่นอน

15. ค่าโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ประเภทตัวอย่างคือ น้ำมันที่ใช้สำหรับทอดปลาให้ลูกค้า