บอแรกซ์
    บอแรกซ์ หรือเรียกว่า ผงกรอบ น้ำประสานทอง ผงเนื้อนิ่ม สารข้าวตอก  ผงเนื้อนิ่ม ผงกันบูด และเม่งแซ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดให้เป็นวัตถุที่ห้ามใช้อาหาร เพราะเป็นสารเคมีที่นำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว ใช้เป็นส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อ ในการเชื่อมทอง ใช้ชุบและเคลือบโลหะ และใช้ในการผลิตถ่านไฟฉาย เป็นต้น ชื่อทางเคมีของบอแรกซ์ คือ
    - โซเดียมบอเรต ( Sodium Borate )
    - โซเดียมเตตราบอเรต ( Sodium Tetraborate )
    - โซเดียมไบบอเรต ( Sodium Biborate ) ฯลฯ
    บอแรกซ์มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ในอากาศแห้งผลึกจะกลายสภาพเป็นฝุ่นผง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย ละลายได้ดีในน้ำ ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ 95% เก็บในภาชนะบรรจุที่อากาศผ่านได้ สารละลายของบอแรกซ์เป็นด่าง

ผลกระทบต่อร่างกาย
    หากได้รับในปริมาณไม่มาก แต่ได้รับบ่อยเป็นเวลานานจะเกิดอาการเรื้อรัง เช่น อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผิวหนังแห้งอักเสบ หนังตาบวม เยื่อตาอักเสบ ตับและไตอักเสบ ระบบสืบพันธุ์เสื่อมสมรรถภาพ เป็นต้น แต่ถ้าได้รับบอแรกซ์ในปริมาณสูงจะเกิดอาการเป็นพิษแบบเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ อุจจาระร่วง เป็นต้น บางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ขนาดของบอแรกซ์ที่เป็นอันตราย
    - ในผู้ใหญ่  ขนาดที่ทำให้เกิดพิษ 5 - 10 กรัม ขนาดที่ทำให้ตาย 15 - 30 กรัม
    - ในเด็ก  ขนาดที่ทำให้เกิดพิษและตาย 4.5 - 14 กรัม โดยการตายจะเกิดภายใน 2-3 วัน
การแก้พิษ   เมื่อได้รับบอแรกซ์ปริมาณสูงใช้วิธีทำให้อาเจียนหรือรีบส่งแพทย์ เพื่อทำการล้างท้อง

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - เนื้อสัตว์บด เช่น เนื้อบด หมูบด ไก่บด เนื้อปลาขูด ลูกชิ้นปลา และลูกชิ้นหมู เป็นต้น
    - เนื้อสัตว์ทั่วไป เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อปลา เป็นต้น
    - ขนมจากแป้ง เช่น ทับทิมกรอบ รวมมิตร แป้งกรุบ บัวลอยเผือก
    - ของหวานและผลไม้ดอง เช่น เผือกกวน วุ้นกะทิ สาคูกะทิ ถั่วแดงในข้าวเหนียวตัด รวมทั้งผลไม้ดองต่างๆ

วิธีการตรวจ
    ใช้ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    ระดับต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ 100 มิลลิกรัม/ 1 กิโลกรัม