สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามผสมสี
    สีสังเคราะห์ คือ สีอินทรีย์ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามข้อกำหนดและปลอดภัยต่อการบริโภค การใช้สีสังเคราะห์ผสมอาหารไม่สามารถใช้ได้ในอาหารทุกประเภทตามพ.ร.บ. อาหารฉบับที่ 66 พ.ศ. 2525 ของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศห้ามใช้สีในอาหารดังนี้คือ อาหารทารก นมดัดแปลงสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็ก ผลไม้สด ผลไม้ดอง ผักดอง เนื้อสัตว์สดทุกชนิดที่ปรุงแต่งทำเค็มหรือหวาน รมควัน หรืออบแห้ง ทำให้แห้ง เช่น แหนม กุนเชียง  ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ทอดมัน กะปิ ข้าวเกรียบ น้ำพริกแกง

ผลกระทบต่อร่างกาย
    ผู้ที่บริโภคอาหารที่เจือสีสังเคราะห์ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร เพราะสีสังเคราะห์ที่ได้รับ จะเคลือบเยื่อบุกกระเพาะอาหาร และลำไส้ ทำให้ขัดขวางการดูดซึมอาหาร เกิดอาการท้องเสีย และหากได้รับเป็นประจำ จะทำให้น้ำหนักตัวลด ร่างกายอ่อนเพลีย เกิดการเบื่ออาหาร ร่างกายไม่เจริญเติบโต

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - ผลไม้สด ผักและผลไม้ดอง
    - เนื้อสัตว์ปรุงรส เนื้อสัตว์ผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง เช่น ปลาเค็ม เนื้อหวาน กุ้งแห้ง ไก่ย่าง
    - กะปิ ลูกชิ้น ไส้กรอก แหนม กุนเชียง น้ำพริก เส้นบะหมี่ซั่ว ข้าวเกรียบ ทอดมัน

วิธีการตรวจ
    - ใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    - ห้ามตรวจพบสีสังเคราะห์ในอาหารทุกชนิด