ค่าโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
    ตัวกำหนดคุณภาพน้ำมัน(ที่สามารถวัดได้) คือค่า TPM-Total Polar Materials  หรือ ค่าสารโพล่าร์
    คำจำกัดความของ TPM หรือค่าสารโพล่าร์
        TPM  = % สารในน้ำมันทั้งหมดที่ไม่ใช่   Triglycerides
    **คำอธิบาย..น้ำมันใหม่ จะมี Triglycerides 96 - 98%    ส่วนที่เหลือทั้งหมดคือสารโพล่าร์ (TPM)ในขบวนการทอดอาหาร น้ำมันจะเสื่อมสภาพ โดยที่ Triglycerides จะสลายตัว และTPM ก็จะเพิ่มขึ้น
    การวัดค่า TPM คือการวัดการเสื่อมสภาพของน้ำมัน

ผลกระทบต่อร่างกาย
    น้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จะมีคุณภาพที่เสื่อมลงทั้งสี กลิ่น รสชาติเปลี่ยนไป จุดเกิดควันลดลง และมีความหนืดมากขึ้น ที่สำคัญจะเกิดสารประกอบที่สามารถสะสมในร่างกาย และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ได้ และพบสาร mutagenesis ซึ่งอาจส่งผลให้ดีเอ็นเอกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งยังก่อให้เกิดเนื้องอกในตับ ปอด และก่อให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดขาว และพบสาร carsinogenesis ที่ก่อให้เกิดมะเร็งบนผิวหนัง

กลุ่มสินค้าที่มีการปนเปื้อน
    - น้ำมันที่ใช้สำหรับทอด

วิธีการตรวจ
    - ใช้เครื่องวัดค่าน้ำมัน FOM 310 ยี่ห้อ EBRO/GERMANY

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวัด
    - ห้ามตรวจวัดเกิน 25%