ปีกบนไก่ 300 กรัม
CP Butcher
ปกติแพ็คละ 55 บาท แพ็คละ 45 บาท
(ตั้งแต่16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาศูนย์ราชการ
   
สันในไก่ 300 กรัม
CP Butcher
ปกติแพ็คละ 60 บาท แพ็คละ 49 บาท
(ตั้งแต่16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาศูนย์ราชการ
   
หมูบด-TMF 250 กรัม
CP Butcher
ปกติแพ็คละ 69 บาท แพ็คละ 60 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาศูนย์ราชการ
   
สันใน-TMF 250 กรัม
CP Butcher
ปกติแพ็คละ 93 บาท แพ็คละ 79 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาศูนย์ราชการ
   
ชุดหมูชาบูคูโรบุตะปาร์ตี้เซ็ท 800 กรัม
CP Butcher
ปกตชุดละ 579 บาท ชุดละ 415 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
ชุดหมูชาบูชาบูปาร์ตี้เซ็ท 800 กรัม
CP Butcher
ปกตชุดละ 399 บาท ชุดละ 299 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
หมูดำคูโรบุตะ สันคอสเต็ก (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 650 บาท ก.ก. ละ 575 บาท
(ตั้งแต 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
หมูดำคูโรบูตะพอร์คช็อปสเต็ก (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 590 บาท ก.ก. ละ 510 บาท
     
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
หมูบดอนามัยปรุงรส (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 290 บาท ก.ก. ละ 255 บาท
     
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
สันในไก่อนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 200 บาท ก.ก. ละ 155 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
คูโรบูตะสะโพกสไลด์ (กก.)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 390 บาท ก.ก. ละ 265บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
สันนอกหมูสไลด์ ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 400 บาท ก.ก. ละ 299 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
หมูบดอนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 260 บาท ก.ก. ละ 175บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม
   
คูโรบูตะหมูสามชั้นชาบู ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 540 บาท ก.ก. ละ 465 บาท
(ตั้งแต่ 16 - 31 ม.ค.63)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, เกษตร, ชวนชม