Brand Story Banner-6
Title Image-6
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนหลากหลายรูปแบบ
ตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาความคิด และพัฒนาชีวิต
Contet1 Image-1

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ / บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดทำโครงการพัฒนาขึ้นบนที่ดินส่วนพระองค์ ดำเนินงานภายใต้ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์

  • สร้างรูปแบบตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
  • ใช้เป็นแหล่งทดลองค้นคว้าและแสวงหาวิธีการพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบจริงในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
  • ให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาและนำไปปฏิบัติตามได้
Conten2 Image-2

ปัจจุบันทั้งหมดมี 4 แห่ง

  • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
  • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บางแตน จ.ปราจีนบุรี
  • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
  • โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ชุมพร อ. ปะทิว จ.ชุมพร

ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีของแบรนด์
Product-6 Image
คื่นฉ่ายไฮโดรฯ-ธรรมชาติ
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
มะนาวแป้นพิจิตร
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
กวางตุ้งใบไฮโดรฯ-ธรรมชาติ
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
ผักโขมเขียวไฮโดรฯ-ธรรมชาติ
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
กล้วยตาก
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
ข้าวหอมมะลิ - ธรรมชาติ
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
เส้นหมี่ข้าวกล้องอบแห้ง
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
กาแฟขี้ชะมดซองดริป (มงคลชัย)
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
น้ำมันมะพร้าว
แบรนด์ : ธรรมชาติ
Product-6 Image
แชมพูใบบัวบก
แบรนด์ : ธรรมชาติ