การตรวจสอบสารเคมีตกค้าง

โกลเด้น เพลซ ได้รับการยอมรับว่าเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ตามมาตรฐานสากล โดยนับเป็นร้านค้าที่ได้รับ ป้ายทองอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าเป็นประจำทุกวัน

การตรวจสอบสารเคมีตกค้างของสินค้าภายในร้าน โกลเด้น เพลซ ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ได้แก่

Vegetable Icon
การตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืช

1. การตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ ด้วยชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มฟอสเฟตและคาร์บาเมต ซึ่งเป็นการใช้หลักการตรวจของ โครีนอเรส อินฮิบิชั่น เทคนิค (Cholinesterase Inhibition Technique) ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยใช้การทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ โดยเกณฑ์ปริมาณที่นำมากำหนดค่าความไม่ปลอดภัย ได้จากค่าความเป็นพิษของสาร ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์

Vegetable Icon
การตรวจสอบฟอร์มาลีน

2. การตรวจสอบฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ผักสด โดยใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลีน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Vegetable Icon
การตรวจสอบบอแรกซ์

3. การตรวจสอบบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลไม้แช่อิ่ม ผักดอง ฯลฯ ด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมี (ผงกรอบ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Vegetable Icon
การตรวจสอบกรดซาลิซิลิค

4. การตรวจสอบกรดซาลิซิลิค ในน้ำดองผัก น้ำดองผลไม้ ด้วยชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Vegetable Icon
การตรวจสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์

5. การตรวจสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ หรือสารฟอกขาว ในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทผักและผลไม้ เช่น ถั่วงอก, ผักและผลไม้แห้ง, ผักและผลไม้ดอง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำตาล เช่น น้ำตาลทราย, น้ำตาลปี๊บ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว, วุ้นเส้น เป็นต้น

Vegetable Icon
การตรวจสอบสีสังเคราะห์

6. การตรวจสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามผสมสี และอาหารที่ห้ามใช้สีสังเคราะห์ วัตถุประสงค์เพื่อให้มีสีสันสวยงาม สะดุดตา หรือทดแทนสีธรรมชาติ ที่จางไปในกระบวนการผลิต หรือเพื่อปกปิดคุณภาพที่เปลี่ยนไป เช่น สีในกุ้งแห้ง เนื้อเค็มและปลาเค็ม หรือทำให้เข้าใจผิดคิดว่าอาหารนั้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น สีข้าวเกรียบกุ้ง เส้นบะหมี่ กะปิ กุนเชียง ทอดมัน กุ้งแห้ง ไส้กรอก น้ำพริก แหนม เป็นต้น

Vegetable Icon
การตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน

7. การตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินในอาหาร ประเภท ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ธัญพืชต่างๆ ข้าว พริกแห้ง ถั่วลิสง และถั่วชนิดต่างๆ กุ้งแห้ง ปลาแห้ง เครื่องเทศ

Vegetable Icon
ค่าโพล่าร์ ในน้ำมันทอดซ้ำ

8. การตรวจสอบค่าโพล่าร์ ในน้ำมันทอดซ้ำ อาทิ น้ำมันที่ใช้สำหรับทอดปลาให้ลูกค้า

Note Icon
Note Icon